Cvthelmond

Behandelingen

  • Home
  • Behandelingen

Onze praktijk is gespecialiseerd
in de volgende behandelingen

Kronen en bruggen functioneren ter vervanging van tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke functie en vorm zoveel mogelijk.

Kroon

Een kroon kan nodig zijn wanneer u een verkleurde, beschadigde of gebroken tand of kies heeft. Ook wanneer er door tandbederf een groot gedeelte van de tand of kies verloren is gegaan, kan een kroon een mooie oplossing zijn. Vaak is het dan onvoldoende houvast voor een vulling. Een kroon is dan ook een vaste vervanging. Vaak dient een kroon als bescherming voor een kies. Is een kies zwaar gevuld en/of tevens van wortelkanaalulling voorzien, dan is de kies erg zwak. Kans op breuk is groot. Daarom adviseert een tandarts op tijd om een kroon te plaatsen. Een kroon verstevigd de kies en maakt de kans op een breuk klein.

1e zitting

Een kroon gaat in 2 zittingen. De 1e zitting duurt ongeveer 1,5 uur. De tandarts geeft u eerst een verdoving en gaat dan de tand of kies omslijpen. Hierdoor ontstaat er een soort stompje waar de kroon op past. Ook worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaalt van de kroon en wordt er een noodkroon geplaatst. In het tandtechnische laboratorium wordt de kroon op basis van de afdrukken gemaakt. De kroon is ongeveer na 1 à 2 weken klaar.

2e zitting

In de 2e zitting wordt de kroon geplaatst. De 2e zitting duurt ongeveer een half uur. Op dat moment is de kroon terug van het tandtechnische laboratorium. Eerst wordt de kroon gepast en wordt er gekeken of alles naar wens is. Zo nodig wordt de kroon direct aan de stoel bijgeslepen door de tandarts. Pas als alles naar wens is, wordt de kroon gecementeerd met een speciaal en stevig cement. Dit zorgt ervoor dat de kroon stevig vast blijft zitten.

Brug

Een brug kan nodig zijn wanneer er een tand of kies ontbreekt. De functies hiervan zijn dat u beter kunt kauwen, om te voorkomen dat tanden en/of kiezen scheef gaan staan of van de open ruimte naar elkaar toe groeien en voor verbetering van de esthetiek. Net zoals een kroon is een brug een vaste vervanging.
Soorten bruggen

3 delige brug: deze brug bestaat is nodig wanneer er een tand of kies ontbreekt. De brug bestaat uit 2 kronen en een dummy. De dummy komt op de plaats waar het de tand of kies ontbreekt. De 2 kronen worden geplaatst op de pijlerelementen. Dit zijn de tanden en/of kiezen die naast de open ruimte liggen.
Meerdelige brug: deze brug is nodig als 2 of meer naast elkaar gelegen tanden en/of kiezen ontbreken. De brug bestaat uit 2 kronen en meerdere dummy’s. De dummy’s komen op de plaats waar de tanden en/of kiezen ontbreken. De 2 kronen worden geplaatst op de pijlerelementen. Dit zijn de tanden en/of kiezen die naast de open ruimte liggen.

Vrij-eindigende brug: deze brug is nodig wanneer de laatste kies ontbreekt. De brug bestaat uit 2 kronen en een dummy. De 2 kronen worden geplaatst op de pijlerelementen. Bij een vrij-eindigende brug zijn dat de laatste 2 kiezen die voor de open ruimte liggen.

1e zitting

Een brug gaat in 2 zittingen. De 1e zitting duurt ongeveer 2 uur. De tandarts geeft u eerst een verdoving en gaat dan de tanden en/of kiezen omslijpen. Hierdoor ontstaat er een soort stompje waar de kronen op passen. Ook worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaalt van de brug en worden er noodkronen geplaatst. In het tandtechnische laboratorium wordt de brug op basis van de afdrukken gemaakt. De brug is ongeveer na 1 à 2 weken klaar.

2e zitting

In de 2e zitting wordt de brug geplaatst. De 2e zitting duurt ongeveer een half uur. Op dat moment is de brug terug van het tandtechnische laboratorium. Eerst wordt de brug gepast en wordt er gekeken of alles naar wens is. Zo nodig wordt de brug direct aan de stoel bijgeslepen door de tandarts. Pas als alles naar wens is, wordt de brug gecementeerd met een speciaal en stevig cement. Dit zorgt ervoor dat de brug niet zomaar uitvalt

Een facing is een schildje van porselein of composiet die op de tand wordt gemaakt. Zo wordt de vorm of kleur van een tand mooier.

Lees meer via Alles Over Het Gebit

Bron: KNMT / Alles over het gebit

Een vulling is geïndiceerd als u een gaatje heeft veroorzaakt door cariës (tandbederf). Als dit niet gevuld wordt, gaat het zich steeds verder ontwikkelen. Het kan zover gaan dat de tandzenuw wordt aangetast en afsterft. U krijgt dan vaak kies- of tandpijn of een ontsteking. Met een vulling zorg je ervoor dat dit proces tijdig gestopt wordt. Wanneer een tand of kies afbreekt, wordt dit ook gevuld. Het kan soms ook zijn dat er een bestaande vulling moet worden vervangen als er bijvoorbeeld een breuk of randslijtage in zit.

Behandeling
Indien gewenst geeft de tandarts eerst een verdoving. Wanneer de verdoving goed is ingewerkt, boort de tandarts de cariës of oude vulling weg. Als het element helemaal schoon en droog is, wordt er ets aangebracht. Na goed inwerken, wordt dit weggespoeld en wordt er primer en bonding aangebracht. Dit is een speciaal lijmlaagje zodat het vulmateriaal goed hecht. Na het uitharden, kan het vulmateriaal (composiet) worden aangebracht. Dit wordt in het geboorde gaatje aangebracht, zodat het gaatje gedicht wordt. Daarna wordt de vulling afgewerkt en kan het gebit weer goed functioneren.

Duur van de behandeling
De behandeling voor 1 of 2 gaatjes, duurt 30 minuten. Wanneer er tijdens de controle gaatjes te zien zijn, maken wij hiervoor meerdere afspraken met u. Ook voor het vervangen van 1 of 2 vullingen, duurt de afspraak 30 minuten.

Roken, teveel thee of koffie drinken of sterk gekleurd voedsel eten kan aanslag veroorzaken op uw tanden. Dit zijn de extrinsieke verkleuringen, verkleuring van buitenaf. Er zijn tandpasta’s op de markt die kunnen helpen bij het verwijderen van aanslag, maar deze kunnen de kleur van de tanden niet veranderen.
Lees meer via Alles Over Het Gebit
Bron: KNMT / Alles over het gebit

Parodontitis is een ontsteking waarbij niet alleen het tandvlees ontstoken is, maar ook het daaronder gelegen kaakbot. Wanneer er niets gedaan wordt aan de tandvleesontsteking, gaat dit zich in de diepte uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en/of kiezen. Het tandvlees gaat daardoor loslaten waardoor er in de pocket (ruimte tussen tand en tandvlees) weer tandplak gaat vormen. Door het tandplak gaat de ontsteking nog dieper zitten. Door de ontsteking gaan de vezels kapot en wordt het kaakbot afgebroken met als gevolg dat de pockets nog dieper worden. In deze verdiepte pockets gaat het tandplak verkalken tot tandsteen. Deze voortdurende ontsteking met de afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Symptomen
Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven omdat het vaak geen, of pas in een laat stadium, symptomen geeft. Enkele symptomen zijn rood, gezwollen, slap en teruggetrokken tandvlees. Ook gaat het tandvlees bloeden bij het poetsen en eten. Een vieze adem, vieze smaak en het veranderen van de positie van de voortanden, zijn symptomen die kunnen duiden op parodontitis. Pijnklachten komen bij parodontitis zelden voor en ook kunnen de bovenstaande symptomen afwezig zijn of onopgemerkt blijven. In een vergevorderd stadium ( wat al te laat is voor een succesvolle behandeling) ontstaan er pas pijnklachten, terwijl het juist belangrijk is om er vroeg bij te zijn.

Gevolgen
Het gevolg van teruggetrokken tandvlees is dat de wortels deels bloot komen te liggen. Hierdoor kunnen de tanden en/of kiezen zeer gevoelig zijn voor koude, warme, zure of zoete dranken. Ook tijdens het tandenpoetsen kan er gevoeligheid optreden. Afgebroken kaakbot groeit helaas niet meer terug. Er kan zoveel kaakbot verloren gaan, dat de tanden en/of kiezen los gaan staan en uiteindelijk uitvallen.

Behandeling
De tandplak en het tandsteen zullen door de tandarts of mondhygiënist verwijderd moeten worden met speciaal instrumentarium. Wanneer de pockets zijn gereinigd, gaat het lichaam het evenwicht herstellen. De behandeling van parodontitis gebeurt altijd in meerdere zittingen op de praktijk. Tussen de zittingen en na de zittingen, zult u elke dag boven de tandvleesrand goed het tandplak moeten verwijderen. Dit doet u door minimaal 2x per dag 2 minuten te poetsen en door ragers of tandenstokers te gebruiken. Hiermee verwijderd u het tandplak tussen tanden de kiezen. De tandarts of mondhygiënist geeft u instructie over welke middelen voor u geschikt zijn. Een goede mondhygiëne is dus zeer belangrijk bij het genezingsproces van parodontitis.

Indien de pockets zich niet herstellen ondanks de behandelingen en zelfreiniging, verwijzen wij u naar de parodontoloog. Hij zal dan een flapoperatie uitvoeren bij u. Dit houdt in dat de parodontoloog het tandvlees opensnijdt waardoor hij deze moeilijke of diepe pockets goed kan reinigen. Na het reinigen maakt de hij het tandvlees weer dicht met hechtingen.
Als de parodontitis genezen is, gaat het tandvlees weer strakker tegen de tanden en/of kiezen aanliggen. Ook worden de pockets dan kleiner. Na genezing is het erg belangrijk om een goede mondhygiëne voort te zetten. Zo voorkomt u dat de parodontitis niet terugkomt.

Het extraheren van een kies of tand kan verschillende redenen hebben bijv. als u een beugel nodig heeft en er is niet genoeg ruimte, de kies of tand is rot van binnen en is niet meer te redden, u heeft last van uw verstandskiezen etc. In deze gevallen kan het trekken van de tand of kies de beste oplossing zijn.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de behandeling dient u goed te eten. Wanneer u in de tandartsstoel ligt, krijgt u eerst een lokale verdoving. De verdoving houdt ongeveer 2 uur aan, maar dit kan per patiënt verschillen. Pas nadat de verdoving volledig is uitgewerkt, mag u weer eten en drinken.

Extraheren
Als de verdoving goed is ingewerkt, gaat de tandarts wrikken met een hevel. Zo zorgt de tandarts ervoor dat de tand of kies loskomt uit het kaakbot. Pas als de tand of kies goed los is gekomen, wordt deze met een tang geëxtraheerd.

Nazorg
Het kan zijn dat er daarna nog gehecht wordt. Dit komt echter niet vaak voor. De tandarts zal beslissen of dit nodig is, nadat de tand of kies eruit is gehaald. Ook krijgt u een steriel gaasje op de extractiewond waarop u een half uur moet dichtbijten om de bloeding te stelpen. Voordat u naar huis gaat, krijgt u tevens een instructie over de genezingsproces en wat u wel en niet mag doen.

Een implantaat is een titanium schroef die in kaak wordt geplaatst. De implantaat functioneert als een kunstwortel ter vervanging van natuurlijke wortels. U gaat het verschil tussen natuurlijke wortels en een implantaat niet voelen. Op de implantaat wordt een kroon, brug of kunstgebit (bij meerdere implantaten) geplaatst.

Enkeltandvervanging
Op de plaats waar u 1 tand of kies mist, kan een implantaat in het bot worden geplaatst. Daarna worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaald van de kroon. In het tandtechnische laboratorium wordt de kroon op basis van de afdrukken gemaakt. De kroon is ongeveer na 1 à 2 weken klaar en kan dan geplaatst worden op het implantaat.

Vervanging van meerdere elementen
Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, kan er een brug op implantaten gemaakt worden. In dit geval worden er 2 implantaten geplaatst. Daarna worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaalt van de brug. In het tandtechnische laboratorium wordt de brug op basis van de afdrukken gemaakt. De brug is ongeveer na 1 à 2 weken klaar en kan dan geplaatst worden op de implantaten.

Klikgebit
Een kunstgebit op implantaten heet een klikgebit of een overkappingsprothese. Er worden meerdere implantaten geplaatst waarop het gebit kan rusten. Op de implantaten kan een steg-constructie of drukknopjes geplaatst worden. Zo geeft het stevigheid, maar het klikgebit kan ook worden uitgenomen voor reiniging. Een klikgebit beweegt een stuk minder dan een losse prothese. Op deze manier komt er nauwelijks voedsel onder het klikgebit.

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een behandeling met een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is in je mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken en een onregelmatige stand van het gebit. Een beugelbehandeling, ookwel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door een tandarts voor orthodontie of orthodontist.

Lees meer via Alles Over Het Gebit

Bron: KNMT / Alles over het Gebit